Publikációk:

 • Banner János diákévei in: Banner János emlékezete
  39-41. o. Békéscsaba-Szeged 1989. Szerk. Szabó Ferenc
 • Céhes emlékek a békési múzeumban
  Békési Téka 7.szám 1993.
 • Banner János emlékszoba (kiállításvezető)
  Békési Téka 11.szám 1994.
  Fájl PDF változat Fájl ZIP változat
 • 1848 emlékezete Békésen (kiállításvezető)
  Békési Téka 15. szám 1998.
  Fájl PDF változat Fájl ZIP változat
 • Szarmaták Békés határában (kiállításvezető)
  Békési Téka 16. szám 1999.
 • Banner János levelei és kéziratai a békési Jantyik Mátyás Múzeum történeti gyűjteményében
  Békés Megyei Múzeumok Közleményei 21 (2000) 347-355. p.
  Fájl PDF változat
 • B. Szűcs Irén - S.Turcsányi Ildikó: Évszázadok viharában (kiállításvezető)
  Békési Téka 17. szám 2000.
 • A 450 éves gimnázium története (kiállításvezető)
  Békési Téka 19. szám 2001
 • 450 éves a békési Szegedi Kis István Gimnázium
  Honismeret XXX. Évf.2002/2. 36-37. o.
 • Szegedi Kis István
  A Szegedi Kis István Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium Jubileumi Évkönyve 2002. 5-7. o.
 • Békés város címerei
  Békési Téka 25. szám 2004.
 • A Jantyik Mátyás Múzeum régészeti gyűjteményének története és régészeti kiállításai
  Békési Téka 30. szám 2005.
  Fájl PDF változat Fájl ZIP változat
 • Ványai évezredek (Dévaványa területének története az államalapítás koráig)
  Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény, Dévaványa 2006.
 • Választási kortesdalok Békésről (1896-1905), a Jantyik Mátyás Múzeum történeti gyűjteményéből
  Békés Megyei Múzeumok Közleményei 30 (2007) 207-284. p.
  Fájl PDF változat
 • Emberalakos agyagnehezék a tiszai kultúra Békés-povádi telljéről
  Archaeologiai Éretsítő 132 (2007) 289-294. p.
 • Szarmata sírok a Békés határában levő borosgyáni homokbányából
  Békés Megyei Múzeumok Közleményei 32 (2008) 95-106. p.
 • A békési vár - Városunk jelentősége a középkorban
  Békési Téka 38. szám
  Fájl PDF változat Fájl ZIP változat
 • Árpád-kori ház a középkori Csorvás faluhelyről
  Békés Megyei Múzeumok Közleményei 33 (2009) 49-66. p.
  Fájl PDF változat
 • Gulyás András - S. Turcsányi Ildikó: A Tiszai kultúra két sírja Békés-Povádról
  In: Medinától Etéig. Szentes 2009, 110-117. p.
  Fájl PDF változat Fájl ZIP változat
 • Árpád-kori régészeti leletek Békés környékén
  In: Békési Újság Kalendáriuma 2009. 5-9. p.
  Fájl PDF változat
 • Vata vára - a megyeszékhely (Békés jelentősége a középkorban)
  In: Békési Újság Kalendáriuma 2009. 90-94. p.
  Fájl PDF változat
 • Dr. Hepp Ferenc, Békés város szülötte
  Békési Téka 41. szám 2010.
  Békési Téka 42. szám 2010.
  Fájl PDF változat Fájl ZIP változat
 • Fejezetek a békési sport történetéből - 100 éve született dr. Hepp Ferenc (kiállításvezető)
  Békési Téka 42. szám 2010.
  Fájl PDF változat Fájl ZIP változat
 • Emlékezés a Békés-Tarhosi Énekiskolára
  In: Békési Újság Kalendáriuma 2010. 92-99. p.
  Fájl PDF változat Fájl ZIP változat
 • Békés-Povád "az őskori emberek tanyája"
  In: Békési Újság Kalendáriuma 2010. 132-141. p.
  Fájl PDF változat Fájl ZIP változat
 • Arany János és a Békési Dalárda
  In: Békési Újság Kalendáriuma 2011. 82-86. p.
  Fájl PDF változat Fájl ZIP változat
 • Banner János és Békés
  In: Békési Újság Kalendáriuma 2011. 130-136. p.
  Fájl PDF változat Fájl ZIP változat
 • Dokumentumok a Békés-Tarhosi Énekiskola (1946-1954) életéről dr. Gyarmath Olga hagyatékában
  Békés Megyei Múzeumok Közleményei 34. (2011) 311-348. p.
  Fájl PDF változat Fájl ZIP változat
 • Kecskeméti Gábor békési olimpikon
  Békési Téka 46. szám
  Fájl PDF változat Fájl ZIP változat
 • Hajnal Ábel emlékezete
  In: Békési Újság Kalendáriuma 2012. 92-95. p.
  Fájl PDF változat Fájl ZIP változat
 • Régészeti munkálatok Dévaványa környékén és Dévaványa környékének története az államalapítástól a török hódításig
  In: Dévaványa története (Tanulmányok Dévaványa múltjából) Dévaványa 2012. 74-101. és 102-109. p.
  Fájl PDF változat Fájl ZIP változat
 • 60 éve hunyt el Veress Endre
  In: Békési Újság Kalendáriuma 2013. 98-103. p.
  Fájl PDF változat Fájl ZIP változat
 • Békés várossá válásai
  In: Békési Újság Kalendáriuma 2013. 128-136. p.
  Fájl PDF változat Fájl ZIP változat
 • A békési gimnázium nagy korszakai
  In: "Magvetés" Református konferencia Békés, előadások (2008-2013) 147-157. p.
  Fájl PDF változat Fájl ZIP változat
 • Ilyen volt - Ilyen lett (40 éve újra város Békés)
  In: Békési Téka 49. szám 2013.
  Fájl PDF változat Fájl ZIP változat
 • Jubiláló középületünk, a 110 éves békési Városháza
  In: Békési Újság Kalendáriuma 2014. 64-75. p.
  Fájl PDF változat Fájl ZIP változat
 • 120 éve hunyt el Kossuth Lajos, Békés város első díszpolgára
  In: Békési Újság Kalendáriuma 2014. 128-137. p.
  Fájl PDF változat Fájl ZIP változat
 • Hepp Ferenc életútja
  In: Békési Újság Kalendáriuma 2014. 148-153. p.
  Fájl PDF változat Fájl ZIP változat
 • Békés város átalakulása az elmúlt évtizedekben
  In: Békési Újság Kalendáriuma 2015. 110-120. p.
  Fájl PDF változat Fájl ZIP változat
 • A békési céhekről
  In: Békési Újság Kalendáriuma 2016. 60-69. p.
  Fájl PDF változat Fájl ZIP változat
 • Törökvilág Békésen
  In: Békési Újság Kalendáriuma 2017. 60-69. p.
  Fájl PDF változat Fájl ZIP változat
 • "Üdvözlet Békésről" fejezeteket bevezető összefoglaló történeti szövegek
  In: Üdvözlet Békésről. A millenneumtól az ezredfordulóig. Békés, 2017. 4-6., 42-43., 90-91. és 128-129. pp.
  Fájl PDF változat Fájl ZIP változat
 • "Ízig-vérig Békés" 4 fejezete (Békés a tisztelet városa, Békés a vizek városa, Békés a hidak városa, Békés az építészet városa)
  In: Ízig-vérig Békés, Békés, 2017.
  Fájl PDF változat Fájl ZIP változat
 • Választási küzdelmek Békésen a millenniumi ünnepségek évében
  In: Békési Újság Kalendáriuma 2018. 36-45. p.
  Fájl PDF változat Fájl ZIP változat
 • Mesél a békési Főtér
  In: Békési Újság Kalendáriuma 2019. 4-20. p.
  Fájl PDF változat Fájl ZIP változat
 • "Fejezetek Békés város történetéből" főszerkesztő és nagyobb részben szerző, Békés, 2019.
  Fájl PDF változat Fájl ZIP változat
 • Régi titkok tudója, múltunk őrizője: a múzeum
  In: Békési Kalendárium 2020. 90-100. p.
  Fájl PDF változat Fájl ZIP változat
 • Zenei jubileumok Békés-Tarhos kapcsán
  In: Békési Kalendárium 2021. p.
  Fájl PDF változat Fájl ZIP változat
 • Jantyik Mátyás parlamenti festményei
  In: Békési Kalendárium 2021. p.
  Fájl PDF változat Fájl ZIP változat
 • Kunhalmok Békésen és környékén
  In: Békési Kalendárium 2022. 42-53.p.
  Fájl PDF változat Fájl ZIP változat
 • Trianon a korabeli magyar sajtóban
  In: Békési Kalendárium 20221. 106-109. p.
  Fájl PDF változat Fájl ZIP változat
 • 50 éve hunyt el a „békési" régészprofesszor, Banner János
  In: Honismeret XLIX. Évf. 2021/ 6. szám 16-22. p.
  Fájl PDF változat Fájl ZIP változat
 • Fél évszázad (Békés)
  In: Békési Kalendárium 2023. 4-14.p.
  Fájl PDF változat Fájl ZIP változat