Publikációk:

 • Banner János diákévei in: Banner János emlékezete
  39-41. o. Békéscsaba-Szeged 1989. Szerk. Szabó Ferenc
 • Céhes emlékek a békési múzeumban
  Békési Téka 7.szám 1993.
 • Banner János emlékszoba (kiállításvezető)
  Békési Téka 11.szám 1994.
  Fájl PDF változat Fájl ZIP változat
 • 1848 emlékezete Békésen (kiállításvezető)
  Békési Téka 15. szám 1998.
  Fájl PDF változat Fájl ZIP változat
 • Szarmaták Békés határában (kiállításvezető)
  Békési Téka 16. szám 1999.
 • Banner János levelei és kéziratai a békési Jantyik Mátyás Múzeum történeti gyűjteményében
  Békés Megyei Múzeumok Közleményei 21 (2000) 347-355. p.
  Fájl PDF változat
 • B. Szűcs Irén - S.Turcsányi Ildikó: Évszázadok viharában (kiállításvezető)
  Békési Téka 17. szám 2000.
 • A 450 éves gimnázium története (kiállításvezető)
  Békési Téka 19. szám 2001
 • 450 éves a békési Szegedi Kis István Gimnázium
  Honismeret XXX. Évf.2002/2. 36-37. o.
 • Szegedi Kis István
  A Szegedi Kis István Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium Jubileumi Évkönyve 2002. 5-7. o.
 • Békés város címerei
  Békési Téka 25. szám 2004.
 • A Jantyik Mátyás Múzeum régészeti gyűjteményének története és régészeti kiállításai
  Békési Téka 30. szám 2005.
  Fájl PDF változat Fájl ZIP változat
 • Ványai évezredek (Dévaványa területének története az államalapítás koráig)
  Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény, Dévaványa 2006.
 • Választási kortesdalok Békésről (1896-1905), a Jantyik Mátyás Múzeum történeti gyűjteményéből
  Békés Megyei Múzeumok Közleményei 30 (2007) 207-284. p.
  Fájl PDF változat
 • Emberalakos agyagnehezék a tiszai kultúra Békés-povádi telljéről
  Archaeologiai Éretsítő 132 (2007) 289-294. p.
 • Szarmata sírok a Békés határában levő borosgyáni homokbányából
  Békés Megyei Múzeumok Közleményei 32 (2008) 95-106. p.
 • A békési vár - Városunk jelentősége a középkorban
  Békési Téka 38. szám
  Fájl PDF változat Fájl ZIP változat
 • Árpád-kori ház a középkori Csorvás faluhelyről
  Békés Megyei Múzeumok Közleményei 33 (2009) 49-66. p.
  Fájl PDF változat
 • Gulyás András - S. Turcsányi Ildikó: A Tiszai kultúra két sírja Békés-Povádról
  In: Medinától Etéig. Szentes 2009, 110-117. p.
  Fájl PDF változat Fájl ZIP változat
 • Árpád-kori régészeti leletek Békés környékén
  In: Békési Újság Kalendáriuma 2009. 5-9. p.
  Fájl PDF változat
 • Vata vára - a megyeszékhely (Békés jelentősége a középkorban)
  In: Békési Újság Kalendáriuma 2009. 90-94. p.
  Fájl PDF változat
 • Dr. Hepp Ferenc, Békés város szülötte
  Békési Téka 41. szám 2010.
  Békési Téka 42. szám 2010.
  Fájl PDF változat Fájl ZIP változat
 • Fejezetek a békési sport történetéből - 100 éve született dr. Hepp Ferenc (kiállításvezető)
  Békési Téka 42. szám 2010.
  Fájl PDF változat Fájl ZIP változat
 • Emlékezés a Békés-Tarhosi Énekiskolára
  In: Békési Újság Kalendáriuma 2010. 92-99. p.
  Fájl PDF változat Fájl ZIP változat
 • Békés-Povád "az őskori emberek tanyája"
  In: Békési Újság Kalendáriuma 2010. 132-141. p.
  Fájl PDF változat Fájl ZIP változat