Életrajz:

1983-ban, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán szereztem régész-muzeológus diplomát, azóta a békési Jantyik Mátyás Múzeumban dolgozom, ellátom a régészeti és történeti gyűjtemény gyűjteményvezetői feladatait.

Eleinte csak helytörténeti munkát végeztem, a '90-es évek elejétől nyílt lehetőségem régészeti munkára. A békési múzeum gyűjtőterületén Rosszerdő-Laposán, Díteren, a Békés határában levő borosgyáni homokbányánál, a Kastélyzug utcában és a Povád-zugban ástam - anyagiaktól függően - hosszabb-rövidebb ideig. Régészeti gyűjteményünk ez idő alatt több mint hatszorosára gyarapodott. 2000-2007 között a megyei régészeti munkákban is részt vettem, így Endrődön, Dévaványán, Békéscsabán, Orosházán, Csorváson vezethettem beruházásokhoz kapcsolódó megelőző feltárást. Történeti anyagunk, a tárgyi és dokumentációs gyűjtemény gyűjtőmunkám eredményeképpen ugyancsak több mint hatszorosára nőtt. Az általam nyilvántartásba vett tárgyak mind a régészeti, mind a történeti gyűjtemény esetében saját gyűjtésből származnak.

Tudományos munkám régészeti és történeti témákban egyaránt Békés városához kötődik. Régészként kutatási területem a népvándorláskor és a honfoglaláskor, helytörténeti szempontú kutatási témáim az általam rendezett kiállításokhoz, a múzeum történeti gyűjteményének egy-egy leletegyütteséhez kapcsolódnak, vagy városunk történetének kiemelkedő kérdéseire (pl. címer) keresnek választ.

Közművelődés, ismeretterjesztés terén a múltunkról a múzeumok anyagában rejlő tudás közvetítését tartom a legfontosabbnak, ezt a nagyközönségnek kiállítások formájában tudjuk átadni. Az általam rendezett kiállítások szakmai jellegűek (régészeti vagy történeti), az adott témát igyekszem mindig maradéktalanul feldolgozni. Kutatásaim eredménye többnyire megjelenik kiadvány formájában is, múzeumunk Békési Téka sorozatában.

Legfogékonyabb korban a diákok vannak, ismeretterjesztés szempontjából ezt a csoportot tartom a legfontosabbnak. Ezért a '90-es évektől nagy sikerű múzeumi óra sorozatot szervezek és tartok általános és középiskolás osztályok számára, melyeken a tananyaghoz kapcsolódóan régészeti és történeti korszakokkal ismertetem meg a gyerekeket. Ilyenkor kézbe is adom a múzeumi tárgyakat, ásatási leleteket, ami láthatóan nagy élményt jelent nekik. Ásatásaimról, kutatásaimról rendszeresen tartok felnőtteknek is előadásokat a 2001-ben alakult Múzeumbaráti Kör összejövetelein. 2008-ban meghívott előadóként részt vettem a Szentesen zajlott Csalog József Emlékkonferencián.